piątek, 15 marca 2013

Zatrudnij Armię Wydawców Do Sprzedaży Swoich Produktów

Jednym najc ęściej pomijanych źródeł dochodu w Internecie wśród właścicieli produktów jest spr edaż popr e marketing afiliacyjny. Typowa trasa pr ebiega mniej więcej tak: naleźć lub stwor yć coś na spr edaż, pr ebadać rynek, stwor yć stronę internetową, ac ąć...
atrudnij Armię Wydawców Do Spr edaży Swoich Produktów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz