czwartek, 21 marca 2013

15 Danych Liczbowych, Które Powinien Śledzić Każdy Marketing Manager

Marketer, który ma wprawę w posługiwaniu się danymi jest potężną siłą. Posiadanie danych pomoże ci w podejmowaniu mądrych decyzji, zasugerowaniu szybkich zmian gdy będą potrzebne, czy znalezieniu możliwości dla współpracy różnych kanałów marketingowych i zespołów. Kto tego...
15 Danych Liczbowych, Które Powinien Śledzić Każdy Marketing Manager

piątek, 15 marca 2013

Zatrudnij Armię Wydawców Do Sprzedaży Swoich Produktów

Jednym najc ęściej pomijanych źródeł dochodu w Internecie wśród właścicieli produktów jest spr edaż popr e marketing afiliacyjny. Typowa trasa pr ebiega mniej więcej tak: naleźć lub stwor yć coś na spr edaż, pr ebadać rynek, stwor yć stronę internetową, ac ąć...
atrudnij Armię Wydawców Do Spr edaży Swoich Produktów

wtorek, 12 marca 2013

Wielka Brytania, 2012r: Marketing Afiliacyjny Wygenerował Sprzedaż o Wartości 9 mld Funtów

W 2012 roku w Wielkiej Brytanii wydano ponad 800 milionów funtów na generację leadów – tak wynika pierws ego badania poświęconego brytyjskiemu rynkowi marketingu internetowego. Badanie pr eprowad ił Price Waterhouse Cooper na lecenie Internet Advertising Bureau (IAB), jego wyniki...
Wielka Brytania, 2012r: Marketing Afiliacyjny Wygenerował Spr edaż o Wartości 9 mld Funtów

Menedżerowie programów afiliacyjnych

atrudnienie menedżera do uruchomienia systemu partnerskiego w amian a bonusy jest kor ystne dla właścicieli produktu, menedżera i w końcu dla partnerów. Sprawienie, że będą s c ęśliwi to jedyna droga, aby aktywnie spr edawali twoje produkty lub usługi, a to kolei uleps y twój...
Menedżerowie programów afiliacyjnych

Menedżerowie programów afiliacyjnych

atrudnienie menedżera do uruchomienia systemu partnerskiego w amian a bonusy jest kor ystne dla właścicieli produktu, menedżera i w końcu dla partnerów. Sprawienie, że będą s c ęśliwi to jedyna droga, aby aktywnie spr edawali twoje produkty lub usługi, a to kolei uleps y twój...
Menedżerowie programów afiliacyjnych

poniedziałek, 11 marca 2013

7 Pomiarów w Google Analytics, Które Każdy Marketer Powinien Śledzić

Lud ie, prosimy ainstalujcie Google Analytics na swoich stronach internetowych. Myśleliśmy, że nie tr eba o tym pr ypominać, ale najwyraźniej jest jednak inac ej. C y nie chces wied ieć ile osób wid iało twoją stronę? Jak tam trafili? C ego s ukali? Nie musimy ci mówić jak ważną...
7 Pomiarów w Google Analytics, Które Każdy Marketer Powinien Śled ić

4 Metody Zarabiania Online z Google AdSense

Wielu lud i lekceważy pomysł arabiania w Internecie a pomocą Google AdSense i innych sieci reklamowych, ponieważ uważają, że ich pr ychód w porównaniu tym, który mogą u yskać programu afiliacyjnego będ ie bard o niski. W Internecie można naleźć także porady ekspertów...
4 Metody arabiania Online Google AdSense

piątek, 8 marca 2013

Zwiększ Przychody Bloga w Marketingu Afiliacyjnym

Istnieją d iesiątki r ec y, które możes robić by więks yć pr ychody jako wydawca. Jednym bard iej oc ywistych jest ałożenie więks ej lic by blogów. Jest jednak takie stare powied enie: Pracuj mądr ej, nie ciężej. W stwor enie nowych blogów musis włożyć wiele pracy i...
więks Pr ychody Bloga w Marketingu Afiliacyjnym

6 Mitów E-mail Marketingu

Każdy wie, że nie powinieneś wysyłać tego samego e-maila dwa ra y, prawda? BŁĄD.
E-mail marketing to jeden najbard iej efektywnych sposobów na więks enie ruchu na stronie i w rost spr edaży. Niestety istnieje wiele błędnych pr ekonań jak dobr e się do tego abrać. Wiele firm...
6 Mitów E-mail Marketingu

czwartek, 7 marca 2013

6 Sposobów na Podwyższenie Wartości Życiowej Klientów Poprzez E-mail Remarketing

Gdy pr ychod i do anali y twojego bi nesu internetowego, jedną najważniejs ych danych jest wartość życiowa klienta (LTV). Niestety jest ona c ęsto pomijana!
Na s c ęście oprogramowanie analityc ne może pomóc w oblic eniu i monitorowaniu LTV twojego pr eciętnego klienta.
Kiedy nas ...
6 Sposobów na Podwyżs enie Wartości Życiowej Klientów Popr e E-mail Remarketing

7 Sposobów Podniesienia Wskaźnika Konwersji z Google Analytics

Google Analytics oferuje niewiarygodną lic bę możliwości wglądu w aktywność odwied ających twoją stronę internetową. Choć będąc darmowym nar ęd iem nie jest tak wydajny i dogłębny jak niektóre płatnych nar ęd i (np. Omniture, WebTrends), to dla więks ości webmasterów i...
7 Sposobów Podniesienia Wskaźnika Konwersji Google Analytics

środa, 6 marca 2013

Jak Zdobyć Więcej Klientów Przy Stałym Ruchu na Stronie?

Tak naprawdę są tylko dwa sposoby na yskanie więks ej ilości klientów dla swojego internetowego bi nesu. Tak, tylko dwa.
Każdy wys ukany sposób na w rost, strategia marketingowa ora blog „10 najleps ych sposobów jak być niesamowitym” należą do jednej tych dwóch strategii.
Na...
Jak dobyć Więcej Klientów Pr y Stałym Ruchu na Stronie?

wtorek, 5 marca 2013

5 Sposobów Zwiększenia Współczynników Klikalności i Konwersji w AdWords

Powstało wiele podobnych kompilacji nie będnych achowań w marketingu internetowym, ale c y nas taktykę 5T w marketingu PPC? Nie? Kiedy użytkownicy stają się cora bard iej doświadc eni pr ed obowią aniem się do akupu reklamy PPC mus ą łechtać fanta yjność użytkowników, a...
5 Sposobów więks enia Współc ynników Klikalności i Konwersji w AdWords

Jak Duży Sukces Odnosi Twój Biznes Online? Trzy Kluczowe Pomiary

Poświęcamy ogromną ilość c asu na odkrywanie technik twor enia najleps ych wydań i designu, które po wolą nas ej stronie docelowej odnieść sukces. Ale c y wies jak najlepiej mier yć twój sukces? Oto tr y najważniejs e pomiary na które powinieneś wrócić uwagę.

Jak Duży Sukces Odnosi Twój Bi nes Online? Tr y Kluc owe Pomiary

poniedziałek, 4 marca 2013

5 Korzyści Płynących z Globalnych Tagów Remarketingu w AdWords

Jedną bard iej pr ydatnych funkcji na jakie po wala retargetowanie w AdWords jest możliwość łatwego pod iału odbiorców. asadnic o można ręc nie wybrać odwied ających stronę do których chce się dotr eć i odpowiednio dobrać reklamy. W pr es łości, jeśli chciało się mieć...
5 Kor yści Płynących Globalnych Tagów Remarketingu w AdWords

5 Korzyści Płynących z Globalnych Tagów Remarketingu w AdWords

Jedną bard iej pr ydatnych funkcji na jakie po wala retargetowanie w AdWords jest możliwość łatwego pod iału odbiorców. asadnic o można ręc nie wybrać odwied ających stronę do których chce się dotr eć i odpowiednio dobrać reklamy. W pr es łości, jeśli chciało się mieć...
5 Kor yści Płynących Globalnych Tagów Remarketingu w AdWords

5 Korzyści Płynących z Globalnych Tagów Remarketingu w AdWords

Jedną bard iej pr ydatnych funkcji na jakie po wala retargetowanie w AdWords jest możliwość łatwego pod iału odbiorców. asadnic o można ręc nie wybrać odwied ających stronę do których chce się dotr eć i odpowiednio dobrać reklamy. W pr es łości, jeśli chciało się mieć...
5 Kor yści Płynących Globalnych Tagów Remarketingu w AdWords

5 Korzyści Płynących z Globalnych Tagów Remarketingu w AdWords

Jedną bard iej pr ydatnych funkcji na jakie po wala retargetowanie w AdWords jest możliwość łatwego pod iału odbiorców. asadnic o można ręc nie wybrać odwied ających stronę do których chce się dotr eć i odpowiednio dobrać reklamy. W pr es łości, jeśli chciało się mieć...
5 Kor yści Płynących Globalnych Tagów Remarketingu w AdWords

piątek, 1 marca 2013

Jak Skutecznie Podwyższyć Współczynniki Otwarć i Klikalności E-maili?

Czy e-mail marketing spełnia twoje oczekiwania i jest wystarczająco efektywny? Wiele osób prowadzących biznes online albo nie wie jak działa e-mail marketing albo nie wie, co tak naprawdę może dzięki niemu osiągnąć. Co więcej w dzisiejszych czasach każdy, wliczając w to mamy, jest...
Jak Skutecznie Podwyższyć Współczynniki Otwarć i Klikalności E-maili?